Kreditupplysningar som speglar verkligheten!

Frågor och svar

Fråga: Hur får jag reda på innehållet i en kreditupplysning?

Svar: Varje gång ett kreditupplysningsföretag lämnar ut en kreditupplysning om dig ska du få ett skriftligt meddelande om de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller.

Meddelandet ska också innehålla uppgifter om vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten, ändamålen med behandlingen, möjligheten till rättelse och vem som har begärt kreditupplysningen, en så kallad beställaruppgift eller omfrågandekopia som det ibland kallas.

Du behöver inte själv begära att få meddelandet, det ska du få automatiskt. Meddelandet ska skickas samtidigt som en kreditupplysning lämnas ut och inte kosta dig någonting. Kreditupplysningsföretagen uppfyller oftast sin informationsplikt genom att skicka en kopia av den kreditupplysning som har lämnats ut – en kreditupplysningskopia ibland så kallad omfrågandekopia.

Källa: Datainspektionen

Frågor & Svar

Bookmark and Share

Värdekalkylator

Värdekalkylator

Med hjälp av tre enkla steg i vår värdekalkylator kan vi visa dig hur du kan sälja till fler kunder och öka din lönsamhet.

Läs mer..

Följ oss på twitter

Frågor och svar Spärra kreditupplysning