Kreditupplysningar som speglar verkligheten!

Frågor och svar

Fråga: Hur gör jag för att ansöka om registerutdrag?

Svar: Enligt kreditupplysningslagen kan du få besked av ett kreditupplysningsföretag om företaget har lagrat uppgifter om dig och i så fall vilka uppgifter som finns.

Som privatperson har du rätt att kostnadsfritt en gång per år beställa ett registerutdrag. I detta registerutdrag finner du de uppgifter som Decidas Info AB har registrerat om dig.

Vill du ansöka om registerutdrag?

Gå till vår sida för registerutdrag. Där finner du mer information och blanketter för att beställa ett registerutdrag.

Frågor & Svar

Bookmark and Share

Värdekalkylator

Värdekalkylator

Med hjälp av tre enkla steg i vår värdekalkylator kan vi visa dig hur du kan sälja till fler kunder och öka din lönsamhet.

Läs mer..

Följ oss på twitter

Frågor och svar Spärra kreditupplysning