Kreditupplysningar som speglar verkligheten!

Frågor och svar

Fråga: Hur länge finns uppgifterna kvar i kreditupplysningsregistren?

Svar: Uppgifter som kreditupplysningsföretagen använder (lämnar ut) ska vara aktuella.

Hänsynen till den enskilde kräver också att man inte för all framtid belastas med en uppgift om till exempel en enstaka betalningsförsummelse. Därför finns regler om när uppgifter inte längre får användas och ska tas bort (gallras) ur kreditupplysningsregistren.

Källa: Datainspektionen

Frågor & Svar

Bookmark and Share

Värdekalkylator

Värdekalkylator

Med hjälp av tre enkla steg i vår värdekalkylator kan vi visa dig hur du kan sälja till fler kunder och öka din lönsamhet.

Läs mer..

Följ oss på twitter

Frågor och svar Spärra kreditupplysning