Kreditupplysningar som speglar verkligheten!

Frågor och svar

Fråga: Vad är en kreditupplysning?

Svar: Den som lånar ut pengar eller ger andra krediter behöver ett bra underlag för att kunna bedöma om han eller hon ska ge dig kredit.

En kreditbedömning bygger på tanken att det är liten risk att ge kredit till den som tidigare har skött sin ekonomi och större risk att ge kredit till den som tidigare har misskött sina betalningar.

För att förenkla kreditgivning finns kreditupplysningsföretag som förser den som ger kredit med information om dig som söker kredit – en kreditupplysning. En fyllig och korrekt information hjälper kreditgivaren att bedöma riskerna för kreditförluster och andra problem. Då behöver han eller hon inte gardera sig mot alla tänkbara risker och kan fatta snabba beslut.

Källa: Datainspektionen

Frågor & Svar

Bookmark and Share

Värdekalkylator

Värdekalkylator

Med hjälp av tre enkla steg i vår värdekalkylator kan vi visa dig hur du kan sälja till fler kunder och öka din lönsamhet.

Läs mer..

Följ oss på twitter

Frågor och svar Spärra kreditupplysning