Kreditupplysningar som speglar verkligheten!

Frågor och svar

Fråga: Vilka uppgifter finns i kreditupplysningsregistren?

Svar: Enligt kreditupplysningslagen kan du få besked av ett kreditupplysningsföretag om företaget har lagrat uppgifter om dig och i så fall vilka uppgifter som finns.

Detta gäller både om uppgifterna finns i dataregister eller om de har lagrats på annat sätt. Du har rätt att en gång per år gratis få ett sådant registerutdrag. Begäran ska göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad. Om du beställer fler besked får kreditupplysningsföretaget ta ut en skälig avgift.

Källa: Datainspektionen

Frågor & Svar

Bookmark and Share

Värdekalkylator

Värdekalkylator

Med hjälp av tre enkla steg i vår värdekalkylator kan vi visa dig hur du kan sälja till fler kunder och öka din lönsamhet.

Läs mer..
Frågor och svar Spärra kreditupplysning