Kreditupplysningar som speglar verkligheten!

Beslutsstöd

Beslutet om att ge kredit eller inte handlar inte bara om att ta en kreditupplysning.

Vi erbjuder ett stöd för en anpassningsbar helhetsmodell kring kreditbeslutet.

Beslutsstöd

Med hjälp av vårt beslutsstöd kan du till exempel välja att personnummersätta, kontrollera att namn och personnummer stämmer överens, eller kontrollera att den uppgivna adressen är korrekt. Ett nej här gör att ingen kreditupplysning behöver tas. På samma sätt kan vi föregå kreditupplysningen med att förmedla ett anrop till Alektum Inkassos Trygghetsavtal som värderar fordrans eventuella andrahandsvärde. Även regler baserade på kreditbeloppet kan läggas in, för att t ex ändra godkännandenivå vid större krediter eller helt undvika kreditupplysning vid alltför små belopp. Dessutom finns ett automatiserat arkiv som gör att du kan lägga upp regler för återanvändning av en redan tagen kreditupplysning om vissa villkor uppfylls.

Ambitionen är att varje köp ska kunna generera ett anrop, som i sin tur löser all logik kring kreditbeslutet enligt vad vi gemensamt kommit fram till. Denna logik kan sedan ändras utan att det tekniskt påverkar någonting kring anrop och hantering av svar i era system.

Tjänsten finns tillgänglig i följande tjänsteformat:

Bookmark and Share

Värdekalkylator

Värdekalkylator

Med hjälp av tre enkla steg i vår värdekalkylator kan vi visa dig hur du kan sälja till fler kunder och öka din lönsamhet.

Läs mer..

Följ oss på twitter

Frågor och svar Spärra kreditupplysning