Kreditupplysningar som speglar verkligheten!

Kreditupplysning

Kreditupplysning idag skiljer sig en hel del från förr.

Då handlade det om utskrivna rapporter och större krediter. Nu handlar det ofta om integrerade frågor över internet, automatiserade beslut och kreditbelopp mycket längre ner i beloppsskalorna.

kreditupplysning

Det ligger stora ekonomiska värden i att hitta rätt risknivå i sin kreditgivning och i att hitta den perfekta avvägningen mellan merförsäljning och kreditförluster. Eller annorlunda uttryckt, att skilja de som kommer att betala, om än sent, från de som inte kommer att betala inom rimlig tid. Detta är Decidas expertområde.

Vi har alla svenskar som är minst 16 år gamla i vår databas. Kreditupplysning är noga reglerad i lag vad gäller vilken typ av information vi får lämna ut till vem och för vilket syfte. På det sättet erbjuder de flesta kreditupplysningsföretag egentligen samma eller likartad information. Problemet för dig som handlare är givetvis att det egentligen inte spelar någon roll hur mycket någon tjänar per år, utan det viktiga är själva rådet om du bör erbjuda kredit eller inte. Decidas har lagt stora resurser på att utveckla en modell för modern kreditbedömning. Den grundar sig i vår mer än 25-åriga erfarenhet från inkasso och kreditbedömning. Kopplingen till inkasso är viktig, vi menar att i de flesta fall ska en kreditupplysning förutsäga om fordran skulle bli betald om den gick till inkasso.

Vår scoring rangordnar dina kunder riskmässigt mellan 0 och 100 och har som utgångsläge ett förslag på var gränsen mellan ja och nej bör ligga. Detta kan du som kund dock justera för att trimma in din kreditpolicy. Det är nämligen så det ska fungera, risktagningen ska kunna anpassas efter försäljningsmarginal, tillgång och efterfrågan samt likviditetssituation mm.

När behöver du ta en kreditupplysning?

Vi på erbjuder ett stöd för en anpassningsbar helhetsmodell kring kreditbeslutet. Med hjälp av vårt beslutsstöd kan du till exempel välja att personnummersätta, kontrollera att namn och personnummer stämmer överens, eller kontrollera att den uppgivna adressen är korrekt. Ett nej här gör att ingen kreditupplysning behöver tas. Läs mer om beslutsstöd..

Tjänsten finns tillgänglig i följande tjänsteformat:

Bookmark and Share

Värdekalkylator

Värdekalkylator

Med hjälp av tre enkla steg i vår värdekalkylator kan vi visa dig hur du kan sälja till fler kunder och öka din lönsamhet.

Läs mer..
Frågor och svar Spärra kreditupplysning