Kreditupplysningar som speglar verkligheten!

Filtjänster

Filtjänster via uppdatering eller bevakning, vilket passar er?

Vi erbjuder både bevakning och uppdatering av personuppgifter via fil. Alla överföringar sker genom vårt säkra filhanteringssystem.

Filtjänster

Ett sätt att integrera våra system är genom att skicka filer, detta kan vara enklare t ex för vissa äldre system eller där ni vill göra vissa manuella behandlingar innan ni skickar beställningarna till oss. Filer skickar ni genom vårt säkra filhanteringssystem.

Filtjänst via bevakning

Vissa tjänster som bevakning erbjuder vi enbart som filtjänst, ni får då vid överenskomna intervall förändringsfiler från oss. Ändringar vad gäller nya kunder att bevaka eller inte längre bevaka skickar ni per fil till oss.

Filtjänst via uppdatering

Ni skickar en fil till oss för behandling och vi återkommer automatiskt med svarsfil så fort behandlingen är klar. Eftersom tjänsten är automatiserad fungerar den vilken tid på dygnet som helst.

Bookmark and Share

Värdekalkylator

Värdekalkylator

Med hjälp av tre enkla steg i vår värdekalkylator kan vi visa dig hur du kan sälja till fler kunder och öka din lönsamhet.

Läs mer..
Frågor och svar Spärra kreditupplysning