Kreditupplysningar som speglar verkligheten!

Webservice

Vi kan konfigurera en webservice som returnerar valfri information till er

Webservice är en integrationsmöjlighet som gör att ert system kan anropa oss över internet och få tillbaka den information ni vill ha i realtid

Webservice

Namn och adress skickas till oss för att se om uppgifterna går att koppla till ett personnummer. Syftet är att kontrollera en beställares identitet. Vår vanligaste webservice tar emot ett personnummer och returnerar personens korrekta namn, adress, kreditbedömning och kreditgräns enligt överenskommen värderingsmodell.

Vi kan konfigurera en webservice som returnerar valfri information till er. Anrop och svar följer enkla standardiserade mönster och det är lätt för er IT-avdelning att bygga in denna funktionaliteten.

Bookmark and Share

Värdekalkylator

Värdekalkylator

Med hjälp av tre enkla steg i vår värdekalkylator kan vi visa dig hur du kan sälja till fler kunder och öka din lönsamhet.

Läs mer..
Frågor och svar Spärra kreditupplysning