Kreditupplysningar som speglar verkligheten!

Upplysningstjänster

Upplysningstjänster för dig med höga krav på träffsäkerhet!

Marknadens krav på krediter även vad gäller mindre belopp, och de ständigt ökande kraven på snabb hantering gör att kreditbeslut i detalj flyttas från kredithandläggarens bord och in i IT-systemen.

Upplysningstjänster

Men det är många saker en bra kredithandläggare gör. T ex kanske man inte tar en ny kreditupplysning på en kund som man fick en kreditupplysning på igår, utan istället använder man sitt arkiv för att se om det finns information som är färsk nog. Beloppet spelar kanske också in, gäller det en stor kredit kanske man inte nöjer sig med den två månader gamla kreditupplysningen.

Vi har byggt våra system så att de ska fungera som en bra kredithandläggare. Du ska kunna anropa oss med information om vad slutkunden angett i form av namn och adress och eventuellt personnummer samt köpesumman, och vi gör jobbet på några millisekunder enligt dina instruktioner. Vi använder arkivupplysningar, alternativa kontroller, adressverifiering och identifieringsmetodik. Det går lika bra via integrerade lösningar som webservices, eller att köra det via fil.

Vi levererar mer än bara upplysningstjänster

Du som kund hos oss får också tillgång till vårt nya rapporteringsverktyg så att du ständigt kan följa vad som händer. Hur många blir underkända idag? Hur många gick inte att identifiera igår? Vi har även lösningar med våra systerbolag där vi kan hantera er reskontra och därmed ha full kontroll på om risknivån kanske bör ökas eller minskas. För precis som alla andra affärer handlar kreditgivning om kalkyler.

Med hjälp av vårt beslutsstöd kan du till exempel välja att personnummersätta, kontrollera att namn och personnummer stämmer överens, eller kontrollera att den uppgivna adressen är korrekt.

Vill du veta mer om våra upplysningstjänster?

I menyn till vänster hittar du hela vårt utbud av upplysningstjänster. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om våra upplysningstjänster.

Bookmark and Share

Värdekalkylator

Värdekalkylator

Med hjälp av tre enkla steg i vår värdekalkylator kan vi visa dig hur du kan sälja till fler kunder och öka din lönsamhet.

Läs mer..
Frågor och svar Spärra kreditupplysning