Kreditupplysningar som speglar verkligheten!

Värdekalkylator

Låt oss öka din lönsamhet!

Med hjälp av tre enkla steg i vår värdekalkylator kan vi visa dig hur du kan sälja till fler kunder och öka din lönsamhet.

Värdekalkylator

Decidas har lagt stora resurser på att utveckla en modell för modern kreditbedömning. Den grundar sig i vår mer än 25-åriga erfarenhet från inkasso och kreditbedömning. Utifrån detta har vi kunnat ta fram en värdekalkylator som visar hur skillnaden ser ut mellan att använda ingen kreditprövning, traditionella kreditprövningar och Decidas kreditprövning.

Ingen kreditprövning

Du säljer till alla som vill köpa din produkt. De enda som nekas är de som redan har en obetald och förfallen faktura. Detta resulterar i en hög kreditförlust.

Traditionell kreditprövning

Du kreditprövar dina kunder och säljer till alla som inte har någon betalningsanmärkning. Du får låga kreditförluster, samtidigt som du nekar kunder med betalningsförmåga.

Decidas kreditprövning

Vi kreditprövar dina kunder och analyserar betalningsvilja. Kreditförlusterna ökar något samtidigt som lönsamheten blir ännu högre.

Prova vår värdekalkylator
Bookmark and Share

Värdekalkylator

Värdekalkylator

Med hjälp av tre enkla steg i vår värdekalkylator kan vi visa dig hur du kan sälja till fler kunder och öka din lönsamhet.

Läs mer..
Frågor och svar Spärra kreditupplysning